Úvod Veda hrou

Veda hrou

Pridané: 28.03.12 Názov: Veda hrou
Autor: Mgr. Martin Jankech
Škola: Základná škola Holubyho, Piešťany

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Výchova umením, Matematika, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: Všetky pomôcky sa nachádzajú v centre vedy pre deti

Cieľ

Spoznať vedecké záhady pomocou vedeckých hračiek

Metodický postup

Exkurziu sme absolvovali po skupinách, pričom každá skupina si prešla najskôr všetky exponáty aj s odborným výkladom sprievodcu a následne potom si mohli deti vyskúšať všetky vedecké hračky v praxi. Prevažovali fyzikálno - chemické exponáty, doplnené rôznymi matematickými úvahami. Oceňujeme možnosť vyskúšania vedy v praxi a naučiť sa ako veci fungujú.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme, že aktivita je zaujímavá a zážitková, prezentácie názorné a pestré, ponúkajúce ľahko zapamätateľné informácie. Výborné je, že nezostalo len pri návšteve výstavy. Do budúcnosti odporúčame lepšie využiť aktivitu vo vyučovacom procese, prepojiť ju s témou energie, ekológie a premietnuť do reálneho života v škole i doma."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie