Úvod Tri úsporné prasiatka

Tri úsporné prasiatka

Pridané: 28.03.12 Názov: Tri úsporné prasiatka
Autor: Mgr. Martin Jankech
Škola: Základná škola Holubyho, Piešťany

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Výchova umením, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: domček zo slamy, z tehál a z dreva, bábky troch prasiatok a vlka

Cieľ

Natočiť rozprávku s energetickou témou

Metodický postup

Najprv sme spoločne so žiakmi napísali scenár k rozprávke o Troch úsporných prasiatkach. Rozdelili sme si postavy a natočili bábkové divadlo podľa pôvodnej rozprávky. Tri prasiatkja sa vybrali do sveta, aby si postavili domčeky. Po roku prišiel ku každému domčeku správca vlk, vyberať poplatky za spotrebu energie. Najstaršie prasiatko bolo zo všetkých najšikovnejšie a ukázalo vlkovi a svojim súrodencom, ako správne narábať s energiami. Nakoniec si prasiatka postavili úsporné domčeky a žili šťastne, pokiaľ nepomreli. Koniec:)

Deti sa naučili ako sa dá pomocou rozprávky vzdelávať a zároveň si vyskúšali rôzne herecké schopnosti.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme interaktívne zapojenie žiakov aj netradičné, zábavné a poučné spracovanie. Na druhej strane však chýba prepojenosť na tému Energia v škole, nejednoznačná je tiež hĺbka a rozsah získaných informácií."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie