Úvod Diskusná relácia Paľba

Diskusná relácia Paľba

Pridané: 28.03.12 Názov: Diskusná relácia Paľba
Autor: Mgr. Martin Jankech
Škola: Základná škola Holubyho, Piešťany

Predmety: Fyzika, Biológia, Etická výchova

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: plagáty a prezentácie Greenpeace a jadrových elektrární

Cieľ

Naučiť sa prezentovať pred verejnosťou, obhájiť si svoje poznatky, byť tolerantný a ohľaduplný k prírode a k spoločnosti

Metodický postup

Prípravná fáza: Žiaci sa rozdelili na dve skupiny, určil sa moderátor relácie, ktorý si pripravil otázky a dvaja zástupcovia jednotlivých skupín sa pripravili na obhajobu svojich argumentov. Ostatní žiaci vyrobili plagáty a primerane sa obliekli, v závislosti od svojej skupiny.

 

Realizačná fáza: Prezentovanie jednotlivých zástupcov spoločností pred divákmi, následne začiatok diskusnej relácie s názvom Paľba. Moderátor kládol pálčivé otázky Prof. Vetvičke Polákovej zastupujúcu Greenpeace a Ing. Patríciiu Špendelovej zastupujúcu jadrové elektrárne. Diváci aktívne sledovali priebeh diskusie a mali možnosť priamo sa zapojiˇdo jej priebehu. Väčšina otázo bola zo strany aktérov nepripravená a všetci boli v dobrom prekvapení, ako to zvládli.

 

Záver: Spoločne sme sa utvrdili, že správnou diskusiou sa dajú vyriešiť mnohé problémy sveta dospelých.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme vysokú angažovanosť žiakov a interaktivitu metódy. Uvítali by sme však väčšiu špecifickosť a hĺbku spracovania témy rovnako ako prepojenie na tému Energia v našej škole. V relácii samotnej chýba vedenie, resp. spätná väzba od pedagóga, ktoré by zvýšili úroveň predkladania argumentov, keďže žiaci sa argumentovať ešte len učia."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie