Úvod Interaktívna výstava Ekofondu

Interaktívna výstava Ekofondu

Pridané: 29.03.12 Názov: Interaktívna výstava Ekofondu
Autor: Mgr. Martin Jankech
Škola: Základná škola Holubyho, Piešťany

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: Všetky pomôcky sa nachádzali v mieste exkurzie

Cieľ

Spoznať energie 3. tisícročia na jednom mieste, upevniť si vedomosti a načerpať nové zručnosti pri používaní rôznych zdrojov energie

Metodický postup

Exkurzia sa uskutočnila na pôde základnej školy, kde v jednej triede bola inštalovaná celá výstava Energií 3. tisícročia. Deti sa najskôr teoreticky zoznámili s energiami, ich zdrojmi, výhodami a nevýhodami a napokon si prakticky "pričuchli" k energii. Ovoniavali ropu, pozorovali rašelinu, uhlie, vyskúšali si pocit baníka v bani, výrobu elektriny pomocou vrtule a bicykla, spoznali zmenšeninu parného stroja a vodíkového auta a mnoho ďalšieho. Aktívne sa zapájali do diskusie ohľadom šetrenia energie v domácnostiach a zaujímali sa o históriu a názory vedcov k energetickým otázkam a našej budúcnosti. Veľmi kladne hodnotili možnosť vyskúšať si modely a presvedčiť sa, že energiou treba šetriť a zároveň chrániť prírodné zdroje pre budúce generácie.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Aktivita a jej spracovanie sú zaujímavé, prínosné, praktické a pre deti ľahko zapamätateľné. K jej skvalitneniu by prispela inovatívnosť prístupu a vlastná pridaná hodnota."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie