Úvod Výroba skla

Výroba skla

Pridané: 28.03.12 Názov: Výroba skla
Autor: Mgr. Martin Jankech
Škola: Základná škola Holubyho, Piešťany

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Výchova umením, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: Všetky pomôcky boli dostupné v sklárskej dielni.

Cieľ

Získanie praktických zručností a poznatkov pri tradičnej výrobe skla a sklárskych výrobkov.

Metodický postup

Zorganizovanie exkurzie v krásnom prostredí Strážovských Vrchov. Privítal nás "malý" domček, v ktorom sa diali "veľké" veci. Majster sklár predstavil žiakom tavnú pec, výrobu skloviny a ukázal praktické zručnosti pri výrobe napr. zmrzlinového pohára, dekoratívnej ryby, srdiečka a mnohých ďalších výrobkov zo skla. Deti sa dozvedeli odkiaľ sklo pochádza, aká je jeho história a spoznali cestu sklárskeho výrobku k spotrebiteľovi. " Pričuchli " k sklárskemu remeslu, čoho výsledkom bolo zakúpenie mnohých sklárskych výrobkov, čím podporili udržať tento skvost na Slovensku. Porovnali tradičnú výrobu skla zo strojovou a uvedomili si pracovitosť, kreativitu a umenie našich sklárskych majstrov.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zvolené miesto exkurzie je veľmi zaujímavé a žiakom ponúka určite prospešné informácie a zážitok. Na druhej strane však s témou "energia" nesúvisí, chýba inovatívnosť a vlastný prínos aktivity rovnako ako aplikácia nových vedomostí žiakmi."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie